Et bureau bygget på nærvær

 
yingchou-han-241463-unsplash.jpg
 
 

Tobias Høgsberg gør status efter et år med det nye bureau, Eiffel, og giver sit bud på, hvordan man som lille bureau skaber sig en edge i et udfordrende marked. Og hvorfor nærvær spiller en helt central rolle for det kreative bureau.

Af Tobias Høgsberg, Managing Director & Partner

 
 
 
I maj måned sidste år stiftede Janus Hansen, Tom Lundquist og jeg det nye kreative kommunikationsbureau, Eiffel. Samlet set kigger vi med stolthed tilbage på et år, hvor vi på rekordtid har fået opbygget en stærk organisation og fundament. Og på trods af en masse opstartsomkostninger formåede vi at komme ud med et overskud i vores første regnskabsår. Endnu vigtigere har vi formået at styrke relationen til vores eksisterende kunder, hentet en del nye og udviklet en række stærke strategiske og kreative løsninger, der demonstrerer vores berettigelse i markedet.

Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvad det er, som kendetegner Eiffel som bureau, og hvad der er vores edge i markedet. Det har ikke altid været lige let at svare på, men som tiden er gået, lander fortællingen oftere og oftere i ordet: Nærvær.

Umiddelbart et ord de fleste nok vil betragte som en af de blødere værdier. Men vi ser det i stigende grad som en stærk konkurrencefordel i dagens bureaumarked. Sandheden er, at nærvær gennemsyrer næsten alle aspekter af vores bureau, internt såvel som i samarbejdet med vores kunder.

Internt er det nærværet i relationerne, særligt imellem de stiftende partnere, men også blandt bureauets øvrige medarbejdere. Der hersker en fælles forståelse - ikke blot i forhold til visionen og ambitionerne, men også i tilgangen til opgaverne og kundernes udfordringer. Hver kender sine kompetencer (og begrænsninger) og ved, hvordan de bedst sættes i spil i kollektivet. Det gør ikke blot hverdagen mindre gnidningsfri, det sikrer en enorm synergi-effekt, der styrker kvaliteten af vores løsninger.

Nærværet er mindst lige så relevant i forhold til samarbejdet med kunderne. Vi lever i en tid, hvor et fragmenteret mediebillede gør, at marketing er blevet en kompliceret størrelse, der fordrer, at man som virksomhed fokuserer på multiple medier og platforme, der igen kræver specifikke kompetencer. I vores optik står man som bureau i dag over for et valg: Vil man være lidt for alle på alle områder? Eller vil man rendyrke det, som man er bedst til?

For os har valget været oplagt. Vi gør det, vi er bedst til og dyrker spidskompetencerne indenfor kommunikationsstrategisk rådgivning og kreativ aktivering. Og så lever vi fint med, at kunderne i givne situationer går til andre rådgivere med andre kompetencer.

Fordelen er, at et stærkt fokus skaber et stærkt nærvær.

Som et lille, fokuseret bureau har du gode forudsætninger for at opbygge et reelt partnerskab med dine kunder. Det er altid A-holdet, der står derude. Det betyder, at man er tættere på kunderne og deres forretning. Vores erfaring er, at det også skaber en større samhørighed, hvor der opstår en gensidig tillid og samarbejdsånd, der øger kvaliteten af de fælles løsninger.

Når man som os har en række kunder i den finansielle sektor, spiller den tillid en afgørende rolle. Bank, forsikring og pension er generelt er lavinteresse og ofte præget af komplicerede produkter. Det stiller ekstra store krav til løsningerne. Det tætte samarbejde med kunderne gør, at vi i fællesskab er i stand til at skabe løsninger, der er mere nærværende for målgruppen og samtidig relevante for vores kunder.

Et godt eksempel er en kampagne om unge og forsikring, som vi udviklede sammen med Alka sidste sommer. Det resulterede i den anden mest sete reklamefilm på YouTube i 2017. Fra idé til eksekvering var der et fælles engagement og en tillid, der gjorde, at vi sammen kunne skabe anderledes kampagne, der viste sig at være meget nærværende for målgruppen. Et sådant partnerskab med en kunde er ekstremt motiverende, og det gør, at du som bureau er villig til at gå den ekstra mil - også selvom budgettet ikke altid er til det. Og at du omvendt som kunde loyalt og tillidsfuldt følger dit bureau og stoler på deres idéer.

Det er den form for samarbejde og relationer, der bygger brands. Og det er derfor, at vi i dag taler om, at nærvær måske er vores vigtigste edge i markedet.

 

LÆS OGSÅ